Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

Diósd Város Víziközmű-társulat "elszámolási eljárás alatt"

2049 Diósd
Sashegyi út 3.Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14-18 óráig, szerda: 9-17 óráig, péntek: 9-13 óráig

Érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módjai - befizetési igazolás

Postai készpénzátutalási nyomtatvány: a Társulat félévente küld postai úton csekkeket a nyilvántartásában szereplő címre.
A csekken a levelezési cím szerepel, a befizetés azonban az azonosító szám alapján kerül a nyilvántartásba.

Banki átutalás: banki átutalással történő fizetésnél a Társulat bankszámlaszámára történik a befizetés: 64800042-10406823.
A megfelelő adatrögzítés érdekében kérjük, hogy tüntessék fel befizető azonosító számukat.
Melyik hónapra szólt az 1. befizetés?

A befizetések 2009. január hónapban kezdődtek meg.

Az érdekeltségi hozzájárulásának teljesítését követően A 2000. évi C. törvény 166. § (1) alapján, kérésre igazolást állít ki a Viziközmű-társulat nyilvántartásunkból, amely tükrözi érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésének tényét.

A 2000. évi C. törvény 166. § (1) szerint:

„Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.”